Kjøp EQmach

Hva er EQmach?

Hvorfor EQmach?

EQmach™ øker muskelmassen
Økning av muskelmassen har stor betydning for prestasjonene til hester som konkurrerer, både når det gjelder utholdenhet og hastighet. Bruk av EQmach™ øker kroppsvekten. Økningen er fordelaktig når det gjelder forholdet muskel : fett.

EQmach™ øker muskulaturens utholdenhet
Laktatnivået i blodet blir redusert, sammenlignet med samme belastning av muskulaturen før tilskudd av EQmach™.

Når produksjonen av laktat i muskulaturen overstiger den laktatmengden som blodet transporterer vekk får man en opphoping. Denne opphopingen fører til nedsatt utholdenhet i muskulaturen, dvs. muskeltretthet.

EQmach™ øker musklenes toleranse for belastning
Etter hardt arbeid trenger musklene tid til å restituere. Tiden det tar avhenger av belastningen og hestens evne til å restituere.

Dette kan måles med CK (creatin kinase) som gir et mål på akutt nedbryting/ betennelse av muskelfibere.

Etter bruk av EQmach™ ble CK redusert, sammenlignet med prøver tatt etter samme arbeid i perioden før bruk av EQmach™. Høye CK verdier gjør at hesten trenger lenger tid til å hvile musklene for ikke å forverre tilstanden.

EQmach™ bedrer treningshverdagen
Konkurransehester er utsatt for regelmessig, systematisk og hard trening. Det medfører at de er spesielt utsatt for skader og generelle infeksjoner. Bruk av EQmach™ reduserte antall belastningsskader og luftveisinfeksjoner sammenlignet med en annen gruppe, i samme stall, som ikke fikk EQmach™.

Hester er toppidrettsutøvere!
EQmach™ er et utholdenhetsprodukt med ingredienser som hjelper hestene til raskere å restituere etter harde belastninger som trening og konkurranser. Den patenterte bioaktive marine ingrediensen forebygger ved daglig bruk mot luftveisinfeksjoner. EQmach™ reduserer stress hos hestene. Videre inneholder EQmach™ belgfrukter, havremel og organisk bundne mineraler.

Viktig for et godt treningsutbytte er vedvarende optimal helsetilstand uten avbrudd på grunn av skader, infeksjoner eller annen sykdom.

Muskulatur har stort potensiale til å tilpasse seg trening. Riktig trening øker utholdenhet, styrke og hastighet hos løpshester. Oksygentransport og effekten av oksygenomsetning i muskelcellene er en begrensende faktor.

En viktig forutsetning for å oppnå forbedring er vedvarende god helsetilstand og optimalt velvære akkurat som hos andre toppidrettsutøvere.

EQmach-utprøving med konkurransehester
I utprøvinger med konkurransehester har det blitt vist at de etter inntak av EQmach™ kunne løpe lenger med høyere hastighet før muskulaturen stivnet enn de kunne tidligere.

Forskning har vist at det er sammenheng mellom suksess i konkurranser og hvor lenge muskulaturen tåler høye hastigheter over lengre tid uten at laktat hoper seg opp i muskulaturen.