Kjøp EQmach

Til våre abonnementskunder

 

                               Oslo 20.10.2017

 

Vi vil med dette informere om noen endringer som har skjedd i Metazoan AS (EQmach ) den siste tiden.

Metazoan, som produserer EQmach, har nå få nye eiere som er Stall SP v/Stian Pedersen og Alf Bjørseth. Selskapet har fått tilført ny kapital som brukes til å styrke markedsføring og fortsette utviklingsarbeidet for stadig forbedring av EQmach. I tillegg ser vi etter andre produkter som skal styrke hestens helse og ytelse. Vi har fra noen kunder fått tilbakemelding om at ikke alle hester har likt versjonen av EQmach med eplesmak som vi har solgt tidligere. Den nye versjonen av EQmach er urtesmak som hestene ser ut til å like mye bedre. I alle fall har vi så langt bare fått positive tilbakemeldinger.

Metazoan har også fått ny daglig leder. Rune Haugen tiltrådte denne stillingen den 1. oktober 2017 og er allerede i full aktivitet. Han er en dyktig sprangrytter med mer enn 100 seire i Norge og internasjonalt i sin karriere. Han er også en internasjonalt velrennomert trener av spranghester, galopphester og travhester, og hans hester har vunnet mer enn 500 seire i Norge og utlandet. Rune har meget lang erfaring med bruk av EQmach i trening av sine hester og en svoren tilhenger av produktet.

Tidligere leder av Metazoan, Bent Andreassen, vil i en periode fortsatt være tilknyttet selskapet. Bent har bidratt til å dokumentere EQmach sine effekter og har bygd opp ett verdens omspennende nettverk av ambassadører for produktet. Han har både kunnskap og erfaring som selskapet ønsker å ivareta. Bent går over til et nærstående selskap, men vil være tilgjengelig både Metazoan og for våre kunder .

Vi har fått tilbakemelding om at den nåværende ordning med å få tilsendt 1 kg. per måned ikke alltid er det man har behov for. Noen ønsker mer i konkurransesesongen og mindre andre tider av året. Noen ønsker å ta pause fra bruk av EQmach i perioder. Mer fleksibilitet i bestillingsrutinene er derfor ønskelig. Fra 1. januar innfører vi en ordning hvor dere som er abonnementskunder selv bestiller EQmach på vår hjemmeside når dere ønsker produktet. Dere blir tildelt en abonnementskode slik at dere skal beholde rabatten som abonnementskunde slik dere har hatt tidligere. Vi ser frem til fortsatt å kunne levere Metazoan og andre gode hesteprodukter til dere fremover.

Dersom det er spørsmål eller kommentarer til ovenstående, vennligst kontakt Rune Haugen (tlf. 90101205), Stian Pedersen (tlf. 91189869) eller Alf Bjørseth (90773960)

 

Vennlig hilsen

For Metazoan AS

Alf Bjørseth Styreleder

Ny løsninger for våre abonnement kunder

Alf Bjørseth, 20. okt. 2017