Kjøp EQmach

En 4 måneders studie på 50 hester viser at det er like viktig for amatører som proffe å bruke EQmach for å gi hesten et bedre treningsutbytte. Dette vil resultere i en lavere skadefrekvens, at en kan opprettholde treningens intensitet, varighet og frekvens. Vi  vet at hester som bruker EQmach øker sin konsentrasjon og bidrar til å få en hest som responderer bedre.

Rask restitusjon er viktig, og bidrar til å få mer elastisk muskulatur. Dette er viktig for å redusere skader. 

Fyll ut for å delta

Oppgi navn og epost