Kjøp EQmach

I en studie gjennomført i Danmark 2016 - viser EQmach å ha svært god effekt mot sommereksem på hest. Testen viser ingen forskjell om hesten hadde lett,middels,mye eller svært mye sommereksem. De hadde alle positiv effekt av EQmach. Om ønskelig kan hele studien sendes på mail. Spørsmål og forespørsel sendes til synnove@metazoan.no